การอบรม ครูทหารบก ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู
กองคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 62 เวลา 1330  พล.ท. ณฐพนธ์  ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ครูทหารบก ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู รุ่นที่ 2/62 และกรุณาบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาการศึกษาของ ทบ. และมาตรฐานของครูทหารบก" ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 นาย และผู้เข้าร่วมพิธีรับฟัง ณ รร.ลพบุรีอินน์  จว.ลพบุรี

การประเมินคุณภาพการศึกษา และการตรวจแนะนำการศึกษา
กองคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 62 เวลา 0900 พล.ต.พรเทพ วัชรวิสุทธิ์ รอง จก.ยศ.ทบ. กรุณาเป็นประธานการประเมินคุณภาพการศึกษา และการตรวจแนะนำการศึกษาโรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ โดยมี  พล.ต.ประสาร รวยดี ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารราบ พร้อมด้วยคณาจารย์ให้การต้อนรับ

การประชุม การปรับสัดส่วนการรับบุคคลเข้าเป็น นนส. 


วันที่๑๑ มิ.ย. ๖๒ กศน.สกศ.ยศ.ทบ. ได้จัดการประชุม เรื่อง การปรับสัดส่วนการรับบุคคลเข้าเป็น นนส. และแนวทางการดำเนินการด้านกำลังพลต่อ นนส. กรณีการปรับหลักสูตรการศึกษา เป็น ๑ ปี ๖ เดือน ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ โดยมี พล.ต. สุเทพ นพวิง รอง จก.ยศ.ทบ.(๒) เป็นประธาน ฯ 

การประเมินคุณภาพการศึกษา
และการตรวจแนะนำการศึกษา รร.ป.ศป.

เมื่อ 30 พ.ค. 62 เวลา 0900 พล.ต.ชูชาติ คำนุช ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. กรุณาเป็นประธานการประเมินคุณภาพการศึกษา และการตรวจแนะนำการศึกษา รร.ป.ศป. โดยมี พ.อ.กฤษณภาค สมใจเพ็ง รอง ผบ.รร.ป.ศป. พร้อมด้วยคณาจารย์ฯ ให้การต้อนรับ


การประเมินคุณภาพการศึกษา
และการตรวจแนะนำการศึกษา รร.สพศ.ศสพ.

เมื่อ 28  พ.ค. 62 เวลา 0830 พล.ต.สุเทพ นพวิง รอง จก.ยศ.ทบ. กรุณาเป็นประธานการประเมินคุณภาพการศึกษา และการตรวจแนะนำการศึกษาโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ (รร.สพศ.ศสพ.) โดยมี  พ.อ.ณรงฤทธิ์ คัมภีระ รอง ผบ.รร.สพศ.ศสพ. พร้อมด้วยคณาจารย์ให้การต้อนรับ


การจัดแนะแนวอาชีพให้กับทหารกองประจำการ
กองส่งเสริมบำรุงความรู้

เมื่อวันที่ 20-21 มี.ค.62 ยศ.ทบ. โดย กสค.สกศ.ยศ.ทบ. ได้จัดแนะแนวอาชีพให้กับทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดฯ ใน 1 พ.ค.62  สำหรับหน่วยในพื้นที่ กทม. จำนวน 2,402 นาย ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร พล.ม.2 รอ.

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หน่วยการศึกษา ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

เมื่อ ๑๘๑๑๓๐ มี.ค. ๖๒ พล.ต. สุเทพ นพวิง รอง จก.ยศ.ทบ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หน่วยการศึกษา ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และ พล.ต. ชูชาติ คำนุช ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. ได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ " การพัฒนาการศึกษาทางทหาร ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จว.ช.บ.

การประชุมสภาการศึกษา
กองการศึกษาในประเทศ

วันศุกร์ที่ 15 มี.ค.62 เวลา 0930-1145 พล.ท.ณฐพนธ์  ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ. กรุณาเป็นประธานการประชุมสภาการศึกษา ยศ.ทบ. ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ ยศ.ทบ.  เพื่อพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิรับพระราชทานวุฒิบัตรกิตติมศักดิ์และเข็มแสนยาธิปัตย์ วทบ. และพิจารณาร่างหลักสูตรฯ ที่ปรับปรุงตามดำริของ ผบ.ทบ.และ จก.ยศ.ทบ. จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้ 
1 สกฝฯ – หลักสูตรการฝึกทหารใหม่
2 รร.นส.ทบ. – หลักสูตร นนส.ทบ. (ศึกษา ณ รร.นส.ทบ. 12 เดือน)
3 กคพบ ฯ – หลักสูตรการฝึกอบรมจ่าเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
4 นรด.
   4.1 การอบรมข้าราชการกลาโหมพลเรือน ชั้นสัญญาบัตร
   4.2 การอบรมข้าราชการกลาโหมพลเรือน ชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร

ตรวจแนะนำการดำเนินงานศูนย์การศึกษา
กองส่งเสริมบำรุงความรู้

เมื่อวันที่ 13-14 มี.ค.62 พ.อ.วัลลภ สุขจร รอง ผอ.กสค.สกศ.ยศ.ทบ.และคณะฯ ได้เดินทางตรวจแนะนำการดำเนินงานศูนย์การศึกษาค่ายศรีพัชรินทร, ศูนย์การศึกษาค่ายเปรมติณสูลานนท์ จว.ข.ก. รวมถึงการจัดการศึกษานอกโรงเรียน และการฝึกวิชาชีพทหารกองประจำการหน่วย มทบ.23, พล.ม.3, ร.8, ร.8 พัน.3, ม.6, ม.6 พัน.6, ป.3 พัน.8 และ รพ.ค่ายศรีพัชรินทร จว.ข.ก. โดยมี เสธ.มทบ.23 ให้การต้อนรับ

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเยี่ยมชอมห้องสมุดฯ
กองส่งเสริมบำรุงความรู้

เมื่อวันที่ 11มี.ค.62 เวลา 1030 คณะผู้บังคับบัญชา นำโดย พล.ต.พรเทพ วัชรวิสุทธิ์ รอง จก.ยศ.ทบ. (๑) ได้นำผู้อำนวยการสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ เยี่ยมชมกิจการห้องสมุด ยศ.ทบ.

การประเมินคุณภาพการศึกษา รร.สร.พบ.
กองคุณภาพการศึกษาฯ

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2562 เวลา 1020      พล.ต. วิสันติ สระศรีดา เสธ.ยศ.ทบ. กรุณาเป็นประธานการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก  (รร.สร.พบ.) โดยมี พล.ต.มหัทนา กมลศิลป์ รอง จก.พบ. และ พ.อ.วัฒนายุทธ สรรพานิช รอง ผบ.รร.สร.พบ. พร้อมด้วยคณาจารย์ให้การต้อนรับ โดยการตรวจแนะนำญ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ณ รร.สบ.สบ.ทบ.
กองคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 62 เวลา 0900 พล.ต.วิสันติ สระศรีดา เสธ.ยศ.ทบ. กรุณาเป็นประธานการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ รร.สบ.สบ.ทบ. โดยมี พ.อ.สยาม สมรรคจันทร รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ. และ พ.อ.เฉลิมศักย์ ดาสะอาด ผอ.กศ.รร.สบ.สบ.ทบ. พร้อมด้วยคณาจารย์ให้การต้อนรับ 

เยี่ยมชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กองส่งเสริมบำรุงความรู้

วันที่ 15 ก.พ.62  สกศ.ยศ.ทบ. ได้นำกำลังพล.เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรม ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวฯ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมตามรอยเสด็จฯ และชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ได้ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ ในช่วงปี 2560 – 2561 เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ โดยจัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม - 10 มีนาคม 2562

การอบรมครูทหารบกตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู
กองคุณภาพการศึกษา

เมื่อ 7 ส.ค.61 เวลา 1330 พล.ต.พรเทพ   วัชรวิสุทธิ์ รอง ยศ.ทบ.(2) กรุณาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมครูทหารบกตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ชุดอบรมเคลื่อนที่ ทภ.2 ณ สโมสรร่วมเริงไชย ทภ.2 จว.นครราชสีมา โดยมี พล.ต.สายัน  ทัศศรี ผอ.ศปม.กอ.รมน.ภาค 2 ให้การต้อนรับ ครับ


จก.ยศ.ทบ. มอบนโยบายและแนวทางการบริหารองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพฯ

กองส่งเสริมบำรุงความรู้

พล.ท.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ. ได้กรุณาให้สัมภาษณ์กับ กองส่งเสริมบำรุงความรู้ โดยกองบรรณาธิการนิตยสารยุทธโกษ เรื่อง นโยบายและแนวทางการบริหารองค์กร เพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพตามนโยบายของ ทบ. เนื่องในโอกาสครบ 123 ปี กรมยุทธศึกษาทหารบก ข่าว /ประกาศ /ประชาสัมพันธ์ สำนักการศึกษาฯ 

ยศ.ทบ. อนุมัติแนวทางการดำเนินงานให้ข้าราชการที่มีความประสงค์ขอลาไปศึกษาในสถานศึกษาภายในประเทศ นอก กห. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ >> รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่าง ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำหลักสูตรการศึกษาทางทหารของสถาบันการศึกษาทางทหาร โรงเรียน หน่วย เหล่า สายวิทยาการ และหน่วยจัดการศึกษาของ ทบ. พ.ศ. 2562 >> รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการขออนุมัติตัวบุคคลให้ลาศึกษา ประเภท ๑ และส่งศึกษาฯ ภายในประเทศ นอกกระทรวงกลาโหม >> รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปหลักพื้นฐานทางวิชาการ (๑๐ เล่มพราง) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก >> รายละเอียดเพิ่มเติม


ข่าวย้อนหลัง

>> เมื่อวันที่ ๘ ม.ค.๒๕๖๑ กองการศึกษาในประเทศฯ ได้จัดการประชุมหารือแนวทางการยกระดับและพัฒนาหลักสูตรการรบแบบจู่โจม ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ ยศ.ทบ. ผู้เข้าร่วมการประชุม เป็นผู้แทน รร.เหล่า/สายวิทยาการ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการรบแบบจู่โจม โดยได้รับความกรุณาจาก พล.ท.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ. กรุณาเป็นประธานการประชุม

>> ยศ.ทบ. โดย กองการศึกษาในประเทศ ร่วมกับ ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมหารือ การให้ความรู้ทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาของ ทบ. ในวันที่ 20 ธ.ค.60 เวลา 1330 ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ โดยมี พล.ท.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ. กรุณาเป็นประธานการประชุม

>> กองการศึกษาในประเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือก นายทหารบกสัญญาบัตรเข้ารับการศึกษาใน รร.สธ.ทบ. หลักสูตร นบส.ชุดที่ 38 (ครั้งที่ 2/2560) ในวันพุธที่ 13 ธ.ค.60 ณ ห้องประชุมสารสาสน์พลขันธ์ ยศ.ทบ. โดยมี จก.ยศ.ทบ. กรุณาเป็นประธาน 

Morbi nunc odio gravida atcursus nec luctus

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculusmus. Nulla dui. Fusce feugiat malesuada odio. Morbi nunc odio gravida atcursus nec luctus a lorem. Duis ultricies pharetra magna. Donec accumsan malesuada orci.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculusmus. Nulla dui. Fusce feugiat malesuada odio. Morbi nunc odio gravida atcursus nec luctus a lorem. Duis ultricies pharetra magna. Donec accumsan malesuada orci.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculusmus. Nulla dui. Fusce feugiat malesuada odio. Morbi nunc odio gravida atcursus nec luctus a lorem. Duis ultricies pharetra magna. Donec accumsan malesuada orci.