ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
กรมยุทธศึกษาทหารบก

พลตรี ชูชาติ คำนุชรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 

พันเอก กล้าณรงค์ ไพรีพ่ายฤทธิเดช

พันเอก อร่าม เพชรพูลมา